Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы

Апошні нумар Серыі 5
Навуковы, вытворча-практычны рэцэнзуемы часопіс

“Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 5. Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія”
“Vesnik of Yanka Kupala State University of Grodno. Series 5. Economics. Sociology. Biology”.
“Vesnik Hrodzenskaha Dziarzhaunaha Universiteta Imia Ianki Kupaly. Seryia 5. Ekanomika. Satsyialohiia. Biialohiia”

ISSN 2221-5336
Выдаецца з ліпеня 2011 года, выходзіць адзін раз у чатыры месяцы.
Часопіс зарэгістраваны ў Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Рэг. № 1459 ад 01.07.2011.
Заснавальнік – установа адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы».
Падпісныя індэксы: 01329; 013292.

Галоўны рэдактар – Ірына Фёдараўна Кітурка, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)

Намеснік галоўнага рэдактара – Аляксандр Аляксандравіч Маскевіч, доктар фізіка-матэматычных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)

Адказны сакратар рэдакцыі – Наталля Сяргееўна Шаршаневіч, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт (Гродна, Беларусь). Тэл.: 8(0152) 68 11 96, +375 33 6893315, e-mail: vesnik@grsu.by

Міжнародны рэдакцыйны савет:
Александровіч Алег Радаслававiч, доктар біялагічных навук, прафесар (Слупск, Польшча)
Бабосаў Яўген Міхайлавіч, доктар філасофскіх навук, прафесар, акадэмік НАН Беларусі (Мінск, Беларусь)
Брышэўска Марыя, доктар біялагічных навук, прафесар (Лодзь, Польшча)
Данілаў Аляксандр Мікалаевіч, доктар сацыялагічных навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі (Мінск, Беларусь)
Дуброва Таццяна Абрамаўна, доктар эканамічных навук, прафесар (Масква, Расія)
Іванова Наталля Георгіеўна, доктар эканамічных навук, прафесар (Санкт-Пецярбург, Расія)
Замараева Марыя, доктар біялагічных навук, прафесар (Беласток, Польшча)
Карлік Аляксандр Яўсеевіч, доктар эканамічных навук, прафесар (Санкт-Пецярбург, Расія)
Клiсiнскi Януш, доктар эканамічных навук, прафесар (Бельска-Бяла, Польшча)
Крачук Якуб, доктар эканамічных навук, прафесар (Варшава, Польшча)
Мадзiярава Дыяна Макаеўна, доктар эканамічных навук, прафесар (Нур-Султан, Казахстан)
Майсяёнак Андрэй Георгіевіч, доктар біялагічных навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі (Гродна, Беларусь)
Нарбут Мікалай Пятровіч, доктар сацыялагічных навук, прафесар (Масква, Расія)
Панятовiч Мажана, доктар хабiлiтаваны, прафесар (Беласток, Польшча)
Садоўскі Анджэй, доктар сацыялагічных навук, прафесар (Беласток, Польшча)
Чурылаў Мікалай Мікалаевіч, доктар сацыялагічных навук, прафесар (Кіеў, Украіна)
Шымаў Уладзімір Мікалаевіч, доктар эканамічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)


Рэдакцыйная калегія:
Кануннікава Ніна Паўлаўна, доктар біялагічных навук, прафесар, адказны рэдактар (Гродна, Беларусь)
Карпіцкая Марына Яўгенаўна, кандыдат эканамічных навук, дацэнт, намеснік адказнага рэдактара па навуковым напрамку «эканоміка» (Гродна, Беларусь)
Вiтун Святлана Емяльянаўна, кандыдат эканамічных навук, дацэнт, намеснік адказнага рэдактара па навуковым напрамку «эканоміка» (Гродна, Беларусь)
Мыслівец Мікалай Лявонцьевіч, кандыдат сацыялагічных навук, дацэнт, намеснік адказнага рэдактара па навуковым напрамку «сацыялогія» (Гродна, Беларусь)
Башун Наталля Зiгмундаўна, кандыдат біялагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Бязнюк Дзмітрый Канстанцінавіч, доктар сацыялагічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Богуш Таццяна Аляксандраўна, кандыдат сацыялагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Бубноў Юрый Міхайлавіч, доктар сацыялагічных навук, прафесар (Магілёў, Беларусь)
Буко Вячаслаў Ульянавіч, доктар біялагічных навук, прафесар (Гродна, Беларусь)
Бурдзь Васіль Мікалаевіч, доктар хімічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Заводнік Ілья Барысавіч, доктар біялагічных навук, прафесар (Гродна, Беларусь)
Казлоўская Наталля Ўладзіміраўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Лучанок Аляксандр Іванавіч, доктар эканамічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Нехарошава Людміла Мікалаеўна, доктар эканамічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Ротман Давід Генрыхавіч, доктар сацыялагічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Скакун Яўген Усеваладавіч, кандыдат палітычных навук, дацэнт (Брэст, Беларусь)
Созінаў Алег Віктаравіч, кандыдат біялагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Тамашунас Тэадорас, доктар сацыялагічных навук, дацэнт (Шаўляй, Літва)
Фацееў Уладзімір Сяргеевіч, доктар эканамічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Цямiрава Акмарал Болатаўна, кандыдат эканамічных навук, дацэнт (Нур-Султан, Казахстан)
Чаранкевіч Сяргей Мікалаевіч, доктар біялагічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Чарняк Юрый Генадзьевіч, кандыдат сацыялагічных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь)
Чыркін Аляксандр Аляксандравіч, доктар біялагічных навук, прафесар (Віцебск, Беларусь)
Шульгіна Людміла Міхайлаўна, доктар эканамічных навук, прафесар (Кіеў, Украіна)
Юхневіч Галіна Генадзьеўна, кандыдат біялагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)


Нашы партнёры:
Беластоцкі політэхнічны ўніверсітэт (Польшча); Вільнюскі тэхнічны ўніверсітэт імя Гедымінаса (Літва); Кіеўскі нацыянальны ўніверсітэт імя Т. Шаўчэнкі (Украіна); Луганскі нацыянальны ўніверсітэт імя Т. Шаўчэнкі (Украіна); Універсітэт у Беластоку (Польшча); Універсітэт Вітаўта Вялікага (Літва); Універсітэт у Лодзі (Польшча); Універсітэт прыкладных навук Біберах (Германія); Шаўляйскі ўніверсітэт (Літва).

Рубрыкі часопіса
Навуковы накірунак «эканоміка»
1. Эканамічны рост і канкурэнтаздольнасць.
2. Эканамічная навука і адукацыя.
3. Інавацыі і інвестыцыі.
4. Мікраэканоміка.
5. Макраэканамічнае рэгуляванне.
6. Фінансы і крэдыт.
7. Сусветная эканоміка.
8. Рэгіянальная эканоміка.
9. Сфера паслуг і крэатыўная эканоміка.
10. Эканоміка прадпрыемства.
11. Матэматычныя і інструментальныя метады эканомікі.
12. Сацыяльная палітыка і ўстойлівае развіццё.
Навуковы накірунак «сацыялогія»
1. Тэорыя, метадалогія і гісторыя сацыялогіі.
2. Эканамічная сацыялогія.
3. Сацыяльная структура, сацыяльныя інстытуты і працэсы.
4. Сацыялогія культуры і духоўнага жыцця.
5. Сацыялогія кіравання.
Навуковы накірунак «біялогія»
1. Батаніка.
2. Заалогія.
3. Фізіялогія жывёл.
4. Фізіялогія чалавека.
5. Гісталогія.
6. Матэрыяльныя ўмовы жыцця. Біяхімія. Малекулярная біялогія. Біяфізіка.
7. Агульная экалогія. Гідрабіялогія.
8. Экалагічнае выхаванне і экалагічная адукацыя.

Рэвю нумара
Серыя 5, том 11, № 2 (309), 2021

(PDF-версія)Поўную версію можна паглядзець ТУТ