Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы

Апошні нумар Серыі 4
Навуковы рэцэнзуемы часопіс

“Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4. Правазнаўства”
“Vesnik of Yanka Kupala State University of Grodno. Series 4. Jurisprudence”
“Vesnik Hrodzenskaha Dziarzhaunaha Universiteta Imia Ianki Kupaly. Seryia 4. Pravaznaustva”

ISSN 2076-4863
Выдаецца з ліпеня 2011 года, выходзіць адзін раз у два месяцы.
Часопіс зарэгістраваны ў Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Рэг. № 1462 ад 01.07.2011.
Заснавальнік – установа адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы».
Падпісныя індэксы: 00558;005582.

Галоўны рэдактар – Ірына Фёдараўна Кітурка, доктар гістарычных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)

Намеснік галоўнага рэдактара – Аляксандр Аляксандравіч Маскевіч, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, старшыня рэдакцыйнага савета (Гродна, Беларусь)

Адказны сакратар рэдакцыі – Наталля Сяргееўна Шаршаневіч, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт (Гродна, Беларусь). Тэл.: 8(0152) 68 11 96, +375 33 6893315, e-mail: vesnik@grsu.by

Міжнародны рэдакцыйны савет:
Балашэнка Сяргей Аляксандравіч, доктар юрыдычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Белавусаў Сяргей Аляксандравіч, доктар юрыдычных навук, прафесар (Саратаў, Расія)
Бурыбаеў Ярмек Абільтаевіч, доктар юрыдычных навук, прафесар (Алматы, Казахстан)
Карташоў Уладзімір Мікалаевіч, доктар юрыдычных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі РФ (Яраслаўль, Расія)
Корзун Аляксандр Анатольевіч, старшыня Гродзенскага абласнога суда (Гродна, Беларусь)
Круглікаў Леў Леанідавіч, доктар юрыдычных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі РФ (Яраслаўль, Расія)
Кузняцоў Эдуард Веніямінавіч, доктар юрыдычных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі РФ, прэзідэнт Асацыяцыі філасофіі права Санкт-Пецярбурга, намеснік старшыні міжнароднага рэдакцыйнага савета (Санкт-Пецярбург, Расія)
Паленiна Святлана Васільеўна, доктар юрыдычных навук, прафесар, заслужаны юрыст РФ (Масква, Расія)
Скакаў Айдаркан Байдэкавiч, доктар юрыдычных навук, прафесар (Астана, Казахстан)
Скiтовiч Віктар Віктаравіч, доктар юрыдычных навук, прафесар (Масква, Расія)
Харкоў Віктар Мікалаевіч, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт (Калінінград, Расія)
Чарапіца Вадзім Валер’евіч, старшыня Гродзенскай абласной калегіі адвакатаў (Гродна, Беларусь)


Рэдакцыйная калегія:
Чабуранава Святлана Ягораўна, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт, адказны рэдактар (Гродна, Беларусь)
Мартыненка Ігар Эдуардавіч, доктар юрыдычных навук, прафесар, першы намеснік адказнага рэдактара (Гродна, Беларусь)
Сядзельнік Валерыя Валяр’янаўна, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт, намеснік адказнага рэдактара (Гродна, Беларусь)
Бібіла Валянціна Мікалаеўна, доктар юрыдычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Бандарэнка Наталля Леанідаўна, доктар юрыдычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Варановіч Тадэвуш Валянцінавіч, кандыдат юрыдычных навук, суддзя Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь (Мінск, Беларусь)
Вартанян Авак Міхайлавіч, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Вітушка Уладзімір Аляксандравіч, доктар юрыдычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Дземічаў Дзмітрый Міхайлавіч, доктар юрыдычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Доўнар Таісія Іванаўна, доктар юрыдычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Ігнацік Марына Іванаўна, кандыдат юрыдычных навук (Гродна, Беларусь)
Кірвель Ірэна Юзэфаўна, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Ключко Рыма Мікалаеўна, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Мухін Генадзь Мікалаевіч, доктар юрыдычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Соркін Уладзімір Сямёнавіч, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Талочка Вольга Мікалаеўна, доктар юрыдычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь)
Хілюта Вадзім Уладзіміравіч, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Ціхіня Валерый Гур’евiч, доктар юрыдычных навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі (Мінск, Беларусь)
Чупрыс Вольга Іванаўна, доктар юрыдычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Шабанаў Вячаслаў Барысавіч, доктар юрыдычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Шыханцоў Генадзiй Рыгоравіч, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)


Нашы партнёры: Варонежскі дзяржаўны ўніверсітэт (Расійская Федэрацыя); Маскоўская акадэмія эканомікі і права (Інстытут права) (Расійская Федэрацыя); Маскоўская дзяржаўная юрыдычная акадэмія імя А. Е. Кутафіна (Расійская Федэрацыя); Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя М. Ламаносава (Расійская Федэрацыя); Расійская Акадэмія Навук (Інстытут дзяржавы і права) (Расійская Федэрацыя); Балтыйскі федэральны ўніверсітэт імя Э. Канта (Расійская Федэрацыя); Яраслаўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. Дзямідава (Расійская Федэрацыя).

Рубрыкі часопіса
Навуковы накірунак «правазнаўства»
1. Тэорыя дзяржавы і права.
2. Сістэма права і сістэматызацыя заканадаўства.
3. Гісторыя дзяржавы і права.
4. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі.
5. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі.
6. Канстытуцыйнае і муніцыпальнае права.
7. Праблемы адміністрацыйнай адказнасці.
8. Адміністрацыйнае права.
9. Грамадзянскае, гаспадарчае i сямейнае права.
10. Жыллёвае права.
11. Праблемы грамадзянскага і гаспадарчага працэсу.
12. Працоўнае права і права сацыяльнага забеспячэння.
13. Фінансавае, падатковае і банкаўскае права.
14. Аграрнае, зямельнае і экалагічнае права.
15. Крымінальнае права і крыміналогія, крымінальна-выканаўчае права.
16. Праблемы крымінальнага працэсу і крыміналістыкі.
17. Пракурорскі нагляд.
18. Міжнароднае права.
19. Міжнароднае прыватнае права.
20. Міжнароднае гуманітарнае права.
21. Еўрапейскае права.
22. Дэмаграфічнае заканадаўства і дэмаграфічная палітыка.
23. Гісторыя юрыдычнай навукі і адукацыі.
Іншыя тэматычныя рубрыкі:
1. Праблемы працэсуальнага права.
2. Параўнаўча-прававыя даследаванні.
3. Юрыдычная адукацыя.
4. Публічныя лекцыі.
5. Трыбуна маладых.
6. Рэцэнзіі.
7. Успаміны.
8. Хроніка.
9. Міжнароднае супрацоўніцтва.
10. Людзі навукі.
11. Нашы юбіляры.
12. Абарона дысертацый.

Рэвю нумара
Серыя 4, том 13, № 3 (349), 2023

(PDF-версія)Поўную версію можна паглядзець ТУТ