Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы

Апошні нумар Серыі 4
Навуковы рэцэнзуемы часопіс

“Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4. Правазнаўства”
“Vesnik of Yanka Kupala State University of Grodno. Series 4. Jurisprudence”
“Vesnik Hrodzenskaha Dziarzhaunaha Universiteta Imia Ianki Kupaly. Seryia 4. Pravaznaustva”

ISSN 2076-4863
Выдаецца з ліпеня 2011 года, выходзіць адзін раз у два месяцы.
Часопіс зарэгістраваны ў Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Рэг. № 1462 ад 01.07.2011.
Заснавальнік – Установа адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы».
Падпісныя індэксы: 00558;005582.

Галоўны рэдактар – Ірына Фёдараўна Кітурка, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)

Намеснік галоўнага рэдактара – Аляксандр Мікалаевіч Нечухрын, доктар гістарычных навук (Гродна, Беларусь)

Адказны сакратар рэдакцыі – Наталля Сяргееўна Шаршаневіч, кандыдат філасофскіх навук (Гродна, Беларусь). Тэл.: 8(0152) 77 21 47, +375 33 6893315, e-mail: vesnik@grsu.by

Міжнародны рэдакцыйны савет:
Балашэнка Сяргей Аляксандравіч, доктар юрыдычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Басюк Іван Аляксандравіч, доктар гістарычных навук, прафесар (Гродна, Беларусь)
Бібіла Валянціна Мікалаеўна, доктар юрыдычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Гушчын Іван Вітальевіч, доктар юрыдычных навук, прафесар, намеснік старшыні рэдакцыйнага савета (Гродна, Беларусь)
Дземічаў Дзмітрый Міхайлавіч, доктар юрыдычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Карташоў Уладзімір Мікалаевіч, доктар юрыдычных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Расійскай Федэрацыі (Яраслаўль, Расійская Федэрацыя)
Корзун Аляксандр Анатольевіч, старшыня Гродзенскага абласнога суда (Гродна, Беларусь)
Кароль Андрэй Дзмітрыевіч, доктар педагагічных навук, дацэнт, старшыня рэдакцыйнага савета (Гродна, Беларусь)
Круглікаў Леў Леанідавіч, доктар юрыдычных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Расійскай Федэрацыі (Яраслаўль, Расійская Федэрацыя)
Кузняцоў Эдуард Веніямінавіч, доктар юрыдычных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Расійскай Федэрацыі, Прэзідэнт Асацыяцыі філасофіі права Санкт-Пецярбурга, намеснік старшыні рэдакцыйнага савета (Санкт-Пецярбург, Расійская Федэрацыя)
Лявонка Іосіф Эдвардавіч, начальнік упраўлення Следчага камітэта Рэспублікі Беларусь па Гродзенскай вобласці, генерал-маёр юстыцыі (Гродна, Беларусь)
Мухін Генадзь Мікалаевіч, доктар юрыдычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Некрошыус Вітаўт, доктар юрыдычных навук, прафесар, акадэмік АН Літвы (Вільнюс, Літва)
Руськоўскі Яўгеніюш, доктар юрыдычных навук, прафесар (Беласток, Польшча)
Скітовіч Віктар Віктаравіч, доктар юрыдычных навук, прафесар (Масква, Расійская Федэрацыя)
Чарапіца Вадзім Валер’евіч, старшыня Гродзенскай абласной калегіі адвакатаў (Гродна, Беларусь)
Шабайлаў Віктар Іванавіч, доктар юрыдычных навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі (Мінск, Беларусь)
Этэль Леанард, доктар юрыдычных навук, прафесар (Беласток, Польшча)


Рэдакцыйная калегія:
Гушчын Іван Вітальевіч, доктар юрыдычных навук, прафесар, адказны рэдактар (Гродна, Беларусь)
Сядзельнік Валерыя Валяр’янаўна, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт, першы намеснік адказнага рэдактара (Гродна, Беларусь)
Абрамчык Лілія Яраславаўна, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт, намеснік адказнага рэдактара (Гродна, Беларусь)
Хілюта Вадзім Уладзіміравіч, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт, намеснік адказнага рэдактара (Гродна, Беларусь)
Аўдзей Ганна Генрыхаўна, кандыдат юрыдычных навук, намеснік адказнага рэдактара (Гродна, Беларусь)
Агіевец Святлана Уладзіміраўна, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Божык Станіслаў, доктар юрыдычных навук, прафесар (Беласток, Польшча)
Вітушка Уладзімір Аляксандравіч, доктар юрыдычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Ігнацік Марына Іванаўна, кандыдат юрыдычных навук (Гродна, Беларусь)
Кірвель Ірэна Юзэфаўна, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Ключко Рыма Мікалаеўна, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Мартыненка Ігар Эдуардавіч, доктар юрыдычных навук, прафесар (Гродна, Беларусь)
Паленіна Святлана Васільеўна, доктар юрыдычных навук, прафесар, заслужаны юрыст Расійскай Федэрацыі (Масква, Расійская Федэрацыя)
Соркін Уладзімір Сямёнавіч, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Ціхіня Валерый Гур’евіч, доктар юрыдычных навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі (Мінск, Беларусь)
Хацяневіч Таццяна Генадзьеўна, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Харкоў Віктар Мікалаевіч, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт (Калінінград, Расійская Федэрацыя)
Чабуранава Святлана Ягораўна, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Шабанаў Валерый Барысавіч, доктар юрыдычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Шыханцоў Генадзь Рыгоравіч, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Шупіцкая Аксана Мікалаеўна, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)


Нашы партнёры: Вільнюскі ўніверсітэт (Літва); Варонежскі дзяржаўны ўніверсітэт (Расійская Федэрацыя); Маскоўская акадэмія эканомікі і права (Інстытут права) (Расійская Федэрацыя); Маскоўская дзяржаўная юрыдычная акадэмія імя А. Кутафіна (Расійская Федэрацыя); Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя М. Ламаносава (Расійская Федэрацыя); Расійская Акадэмія Навук (Інстытут дзяржавы і права) (Расійская Федэрацыя); Балтыйскі федэральны ўніверсітэт імя Э. Канта (Расійская Федэрацыя); Універсітэт у Беластоку (Польшча); Універсітэт імя Масарыка (Чэхія); Яраслаўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. Дзямідава (Расійская Федэрацыя).

Рубрыкі часопіса
Навуковы накірунак «правазнаўства»
1. Тэорыя дзяржавы і права.
2. Сістэма права і сістэматызацыя заканадаўства.
3. Гісторыя дзяржавы і права.
4. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі.
5. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі.
6. Канстытуцыйнае і муніцыпальнае права.
7. Праблемы адміністрацыйнай адказнасці.
8. Адміністрацыйнае права.
9. Грамадзянскае, гаспадарчае i сямейнае права.
10. Жыллёвае права.
11. Праблемы грамадзянскага і гаспадарчага працэсу.
12. Працоўнае права і права сацыяльнага забеспячэння.
13. Фінансавае, падатковае і банкаўскае права.
14. Аграрнае, зямельнае і экалагічнае права.
15. Крымінальнае права і крыміналогія, крымінальна-выканаўчае права.
16. Праблемы крымінальнага працэсу і крыміналістыкі.
17. Пракурорскі нагляд.
18. Міжнароднае права.
19. Міжнароднае прыватнае права.
20. Міжнароднае гуманітарнае права.
21. Еўрапейскае права.
22. Дэмаграфічнае заканадаўства і дэмаграфічная палітыка.
23. Гісторыя юрыдычнай навукі і адукацыі.
Іншыя тэматычныя рубрыкі:
1. Праблемы працэсуальнага права.
2. Параўнаўча-прававыя даследаванні.
3. Юрыдычная адукацыя.
4. Публічныя лекцыі.
5. Трыбуна маладых.
6. Рэцэнзіі.
7. Успаміны.
8. Хроніка.
9. Міжнароднае супрацоўніцтва.
10. Людзі навукі.
11. Нашы юбіляры.
12. Абарона дысертацый.

Рэвю нумара
Серыя 4, том 8, № 2 (251), 2018

(PDF-версія)Поўную версію можна паглядзець ТУТ