Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы

Апошні нумар Серыі 2
Навуковы рэцэнзуемы часопіс

“Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне”
“Vesnik of Yanka Kupala State University of Grodno. Series 2. Mathematics. Physics. Informatics, Сomputer Technology and its Сontrol”
“Vesnik Hrodzenskaha Dziarzhaunaha Universiteta Imia Ianki Kupaly. Seryia 2. Matematyka. Fizika. Infarmatyka, Vylichal’naia Tekhnika i Kiravanne”

ISSN 2076-4847
Выдаецца з ліпеня 2011 года, выходзіць адзін раз у чатыры месяцы.
Часопіс зарэгістраваны ў Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Рэг. № 1460 ад 01.07.2011.
Заснавальнік – Установа адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы».
Падпісныя індэксы: 00047; 000472.

Галоўны рэдактар – Ірына Фёдараўна Кітурка
Намеснік галоўнага рэдактара – Аляксандр Мікалаевіч Нечухрын, доктар гістарычных навук (Гродна, Беларусь)

Адказны сакратар рэдакцыі – Наталля Сяргееўна Шаршаневіч, кандыдат філасофскіх навук (Гродна, Беларусь). Тэл.: 8(0152) 77 21 47, +375 33 6893315, e-mail: vesnik@grsu.by

Міжнародны рэдакцыйны савет:
Ануфрык Славамір Сцяпанавіч, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, намеснік старшыні рэдакцыйнага савета (Гродна, Беларусь)
Горцаў Аляксандр Міхайлавіч, доктар тэхнічных навук, прафесар, заслужаны работнік вышэйшай школы РФ (Томск, Расія)
Кір’яцкі Эдуард Рыгоравіч, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, намеснік старшыні рэдакцыйнага савета (Вільнюс, Літва)
Кароль Андрэй Дзмітрыевіч, доктар педагагічных навук, дацэнт, старшыня рэдакцыйнага савета (Гродна, Беларусь)
Маймістаў Андрэй Іванавіч, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар (Масква, Расія)
Расулаў Карым Магамедавіч, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар (Смаленск, Расія)
Роўба Яўген Аляксеевіч, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар (Гродна, Беларусь)
Саксонаў Яўген Аляксеевіч, доктар тэхнічных навук, прафесар (Масква, Расія)
Ціханенка Алег Міхайлавіч, доктар тэхнічных навук, прафесар (Чанстахова, Польшча)
Чысцякоў Аляксандр Аляксандравіч, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар (Масква, Расія)


Рэдакцыйная калегія:
Мартынаў Іван Платонавіч, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, адказны рэдактар (Гродна, Беларусь)
Вувунікян Юрый Мікіртычавіч, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, намеснік адказнага рэдактара па навуковым напрамку «матэматыка» (Гродна, Беларусь)
Іваноў Аляксей Юр’евіч, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, намеснік адказнага рэдактара па навуковым напрамку «фізіка» (Гродна, Беларусь)
Маталыцкі Міхаіл Аляксеевіч, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, намеснік адказнага рэдактара па навуковым напрамку «інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне» (Гродна, Беларусь)
Анішчык Віктар Міхайлавіч, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Апанасовіч Уладзімір Уладзіміравіч, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Барсукоў Уладзімір Георгіевіч, доктар тэхнічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Буза Міхаіл Канстанцінавіч, доктар тэхнічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Гапоненка Сяргей Васільевіч, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, акадэмік НАН Беларусі (Мінск, Беларусь)
Гачко Генадзь Аляксеевіч, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Гінявічус Рамуальдас, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар (Вільнюс, Літва)
Громак Валерый Іванавіч, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Дудзін Аляксандр Мікалаевіч, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Калінін Анатоль Іосіфавіч, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Ліoпа Валерый Аляксандравіч, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар (Гродна, Беларусь)
Марчанка Уладзімір Матвеевіч, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Мядзведзеў Генадзь Аляксеевіч, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Роўба Яўген Аляксеевіч, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар (Гродна, Беларусь)
Садыхаў Рауф Хасровавіч, доктар тэхнічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Шэлег Аляксандр Усцінавіч, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Шушкевіч Генадзь Часлававіч, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар (Гродна, Беларусь)


Нашы партнёры:
Акадэмія навук Малдовы (Малдова); Варонежскі дзяржаўны ўніверсітэт (Расія); Вільнюскі тэхнічны ўніверсітэт імя Гедымінаса (Літва); Інстытут агульнай фізікі імя А.М. Прохарава Расійскай Акадэміі Навук (Расія); Інстытут механікі МДУ імя Ламаносава (Расія); Інстытут фізікі цвёрдага цела Расійскай Акадэміі Навук (Расія); Інстытут цыталогіі РАН (Расія); Іркуцкі дзяржаўны ўніверсітэт (Расія); Кіеўскі нацыянальны ўніверсітэт імя Тараса Шаўчэнкі (Украіна); Маскоўскі дзяржаўны інстытут электронікі і матэматыкі (Тэхнічны ўніверсітэт) (Расія); Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя М.В. Ламаносава (Расія); Маскоўскі інжынерна-фізічны інстытут (Нацыянальны даследчы ядзерны ўніверсітэт «МІФІ») (Расія); Нацыянальная акадэмія навук Азербайджана (Азербайджан); Омскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф.М. Дастаеўскага (Расія); Палтаўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя В.Г. Караленкі (Украіна); Паўднёвы Федэральны ўніверсітэт (Расія); Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны ўніверсітэт (Расія); Санкт-Пецярбургскі нацыянальны даследчы ўніверсітэт інфармацыйных тэхналогій, механікі і оптыкі (Расія); Смаленскі дзяржаўны ўніверсітэт (Расія); Балтыйскі федэральны ўніверсітэт імя Эмануіла Канта (Расія); Томскі дзяржаўны ўніверсітэт (Расія); Тэхналагічны інстытут Маніпала (Індыя); Універсітэт Карлтон (Канада); Беластоцкі дзяржаўны ўніверсітэт (Польшча); Чанстахоўскі політэхнічны ўніверсітэт (Польшча).

Рубрыкі часопіса
Навуковы накірунак «матэматыка»
1. Тэорыя лікаў.
2. Алгебра.
3. Тапалогія.
4. Геаметрыя.
5. Дыферэнцыяльная геаметрыя.
6. Матэматычны аналіз.
7. Тэорыя функцый сапраўднага зменнага.
8. Тэорыя функцый камплексных зменных.
9. Звычайныя дыферэнцыяльныя ўраўненні.
10. Якасная тэорыя дыферэнцыяльных ураўненняў.
11. Аналітычная тэорыя дыферэнцыяльных ураўненняў.
12. Дыферэнцыяльныя ўраўненні з частковымі вытворнымі.
13. Інтэгральныя ўраўненні.
14. Дыферэнцыяльныя і інтэгральныя ўраўненні матэматычных мадэляў прыродазнаўчых навук.
15. Варыяцыйнае злічэнне і матэматычная тэорыя аптымальнага кіравання.
16. Функцыйны аналіз.
17. Тэорыя імавернасцей. Матэматычная статыстыка.
18. Вылічальная матэматыка.
Навуковы накірунак «фізіка»
1. Прыборы і метады эксперыментальнай фізікі.
2. Тэарэтычная фізіка.
3. Радыёфізіка.
4. Фізічная электроніка.
5. Оптыка.
6. Акустыка.
7. Фізіка кандэнсаванага стану.
8. Фізіка плазмы.
9. Фізіка паўправаднікоў.
10. Цеплафізіка і тэарэтычная цеплатэхніка.
11. Фізіка і тэхналогія нанаструктур, атамная і малекулярная фізіка.
12. Крышталяграфія, фізіка крышталёў.
13. Лазерная фізіка.
Навуковы накірунак «Інфарматыка. Вылічальная тэхніка і кіраванне»
1. Тэарэтычныя асновы інфарматыкі.
2. Інфармацыйныя сістэмы, аналіз і праектаванне.
3. Архітэктура вылічальных машын.
4. Праграмныя сродкі.
5. Базы дадзеных.
6. Сеткі ЭВМ. Вылічальныя сеткі.
7. Прыкладныя інфармацыйныя (камп’ютарныя) тэхналогіі. Метады, заснаваныя на прымяненні камп’ютараў.
8. Аптымальнае кіраванне.
9. Аналіз, аптымізацыя і кіраванне складанымі сістэмамі.
10. Матэматычнае і камп’ютарнае мадэляванне сістэм і працэсаў.

Рэвю нумара
Серыя 2, том 8, № 1 (246), 2018

(PDF-версія)Поўную версію можна паглядзець ТУТ