Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы

Апошні нумар Серыі 1
Навуковы рэцэнзуемы часопіс

“Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія”
“Vesnik Hrodzenskaha Dziarzhaunaha Universiteta Imia Ianki Kupaly. Seryia 1. Historyia i Arkhealohiia. Filasofiia. Palitalohiia”
“Vesnik of Yanka Kupala State University of Grodno. Series 1. History and Archaeology. Philosophy. Political Science”

ISSN 2076-4839
Выдаецца з 2009 года, выходзіць адзін раз у чатыры месяцы.
Часопіс зарэгістраваны ў Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Рэг. № 118 ад 24.03.2009.
Заснавальнік – Установа адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы»
Падпісныя індэксы: 00466; 004662.

Галоўны рэдактар – Ірына Фёдараўна Кітурка, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)

Намеснік галоўнага рэдактара – Аляксандр Мікалаевіч Нечухрын, доктар гістарычных навук (Гродна, Беларусь)

Адказны сакратар рэдакцыі – Наталля Сяргееўна Шаршаневіч, кандыдат філасофскіх навук (Гродна, Беларусь). Тэл.: 8(0152) 77 21 47, +375 33 6893315, e-mail: vesnik@grsu.by

Міжнародны рэдакцыйны савет:
Бумблаўскас Альфрэдас, доктар гістарычных навук, прафесар (Вільнюс, Літва)
Егарэйчанка Аляксандр Андрэевіч, доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Зелянкоў Анатоль Ізотавіч, доктар філасофскіх навук, прафесар, намеснік старшыні рэдакцыйнага савета (Мінск, Беларусь)
Карасімяёнаў Георгій, доктар філасофскіх навук, прафесар (Сафія, Балгарыя)
Кароль Андрэй Дзмітрыевіч, доктар педагагічных навук, дацэнт, старшыня рэдакцыйнага савета (Гродна, Беларусь)
Крыштаповіч Леў Яўстаф’евіч, доктар філасофскіх навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Круглашоў Анатоль Мікалаевіч, доктар палітычных навук, прафесар (Чарнаўцы, Украіна)
Лібера Збігнеў, доктар хабілітаваны, прафесар (Кракаў, Польша)
Ліпскі Барыс Іванавіч, доктар філасофскіх навук, прафесар (Санкт-Пецярбург, Расія)
Пятрухін Уладзімір Якаўлевіч, доктар гістарычных навук, прафесар (Масква, Расія)
Пунчанка Алег Пятровіч, доктар філасофскіх навук, прафесар (Адэса, Украіна)
Радзікаў Іван Уладзіміравіч, доктар палітычных навук, прафесар, намеснік старшыні рэдакцыйнага савета (Санкт-Пецярбург, Расія)
Шырынянц Аляксандр Андрэевіч, доктар палітычных навук, прафесар (Масква, Расія)


Рэдакцыйная калегія:
Ватыль Віктар Мікалаевіч, доктар палітычных навук, прафесар, адказны рэдактар (Гродна, Беларусь)
Піваварчык Сяргей Аркадзьевіч, доктар гістарычных навук, дацэнт, намеснік адказнага рэдактара па навуковым накірунку «гісторыя і археалогія» (Гродна, Беларусь)
Кірвель Чэслаў Станіслававіч, доктар філасофскіх навук, прафесар, намеснік адказнага рэдактара па навуковым накірунку «філасофія» (Гродна, Беларусь)
Рашэтнікаў Сяргей Васільевіч, доктар палітычных навук, прафесар, намеснік адказнага рэдактара па навуковым накірунку «паліталогія» (Мінск, Беларусь)
Вабішчэвіч Аляксандр Мікалаевіч, доктар гістарычных навук, прафесар (Брэст, Беларусь)
Вадап’янаў Павел Аляксандравіч, доктар філасофскіх навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Землякоў Леанід Яўгенавіч, доктар палітычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Караў Дзмітрый Уладзіміравіч, доктар гістарычных навук, прафесар (Гродна, Беларусь)
Карпінскі Віктар Войцехавіч, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Кошалеў Уладзімір Сяргеевіч, доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Малевіч Юліяна Ігараўна, доктар палітычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь)
Мельнік Уладзімір Андрэевіч, доктар палітычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Марозава Святлана Валянцінаўна, доктар гістарычных навук, прафесар (Гродна, Беларусь)
Нечухрын Аляксандр Мікалаевіч, доктар гістарычных навук, прафесар (Гродна, Беларусь)
Новік Яўген Канстанцінавіч, доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Сляшыньскі Войцех, доктар хабілітаваны, прафесар (Беласток, Польшча)
Смолік Аляксандр Іванавіч, доктар культуралогіі, прафесар (Мінск, Беларусь)
Стрэльчанка Васіль Іванавіч, доктар філасофскіх навук, прафесар (Санкт-Пецярбург, Расія)
Цыганкова Ларыса Іванаўна, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Чарапіца Валерый Мікалаевіч, кандыдат гістарычных навук, прафесар (Гродна, Беларусь)
Ярмусік Эдмунд Станіслававіч, доктар гістарычных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)


Нашы партнёры:
Дзяржаўная акадэмія славянскай культуры (Расія); Інстытут археалогіі і этналогіі ПАН у Варшаве (Польшча); Інстытут усеагульнай гісторыі РАН (Расія); Інстытут славяназнаўства РАН (Расія); Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя М.В. Ламаносава (Расія); Нацыянальны педагагічны ўніверсітэт імя М.П. Драгаманава (Украіна); Падляская акадэмія ў Седльцах (Польшча); Падляскі музей (Польшча); Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны ўніверсітэт (Расія); Універсітэт у Беластоку (Польшча); Ягелонскі ўніверсітэт у Кракаве (Польшча).

Рубрыкі часопіса
Навуковы напрамак «гісторыя і археалогія»
1. Айчынная гісторыя.
2. Усеагульная гісторыя.
3. Археалогія, этналогія, спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны.
4. Гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання.
Навуковы напрамак «філасофія»
1. Анталогія.
2. Гнасеалогія.
3. Аксіялогія.
4. Філасофская антрапалогія.
5. Сацыяльная філасофія.
6. Філасофія культуры.
7. Глабалістыка.
8. Прагностыка.
Навуковы напрамак «паліталогія»
1. Палітычная філасофія.
2. Тэорыя і метадалогія палітыкі.
3. Гісторыя палітычнай думкі.
4. Параўнальная паліталогія.
5. Палітычнае кіраванне.
6. Палітычны ўдзел.
7. Грамадзянская палітыка.
8. Палітычная ідэалогія.
9. Палітычная псіхалогія.
10. Палітычная культура.
11. Парталогія.
12. Палітычная эліталогія.
13. Палітычная канфлікталогія.
14. Палітычная рэгіяналістыка.
15. Палітычная камунікацыя.
16. Палітычная глабалістыка.
17. Сусветная палітыка.
18. Палітычная адукацыя і асвета.

Рэвю нумара
Серыя 1, том 10, № 1 (252), 2018

(PDF-версія)Поўную версію можна паглядзець ТУТ