Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы

Апошні нумар Серыі 1
Навуковы рэцэнзуемы часопіс

“Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія”
“Vesnik Hrodzenskaha Dziarzhaunaha Universiteta Imia Ianki Kupaly. Seryia 1. Historyia i Arkhealohiia. Filasofiia. Palitalohiia”
“Vesnik of Yanka Kupala State University of Grodno. Series 1. History and Archaeology. Philosophy. Political Science”

ISSN 2076-4839
Выдаецца з 2009 года, выходзіць адзін раз у чатыры месяцы.
Часопіс зарэгістраваны ў Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Рэг. № 118 ад 24.03.2009.
Заснавальнік – установа адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы»
Падпісныя індэксы: 00466; 004662.

Галоўны рэдактар – Ірына Фёдараўна Кітурка, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)

Намеснік галоўнага рэдактара – Аляксандр Аляксандравіч Маскевіч, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, старшыня рэдакцыйнага савета (Гродна, Беларусь)

Адказны сакратар рэдакцыі – Наталля Сяргееўна Шаршаневіч, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт (Гродна, Беларусь). Тэл.: 8(0152) 68 11 96, +375 33 6893315, e-mail: vesnik@grsu.by

Міжнародны рэдакцыйны савет:
Антошын Аляксей Валер’евіч, доктар гістарычных навук, дацэнт (Екацярынбург, Расія)
Гжыбоўскі Ежы, доктар хабiлiтаваны, прафесар (Варшава, Польшча)
Зелянкоў Анатоль Ізотавіч, доктар філасофскіх навук, прафесар, намеснік старшыні мiжнароднага рэдакцыйнага савета (Мінск, Беларусь)
Карасiмяёнаў Георгій, доктар філасофскіх навук, прафесар (Сафія, Балгарыя)
Крыштаповіч Леў Яўстаф’евiч, доктар філасофскіх навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Ліпскі Барыс Іванавіч, доктар філасофскіх навук, прафесар (Санкт-Пецярбург, Расія)
Піліпасян Ашот Сурэнавіч, доктар гістарычных навук, прафесар (Ерэван, Арменія)
Пунчанка Алег Пятровіч, доктар філасофскіх навук, прафесар (Адэса, Украіна)
Пятрухiн Уладзімір Якаўлевіч, доктар гістарычных навук, прафесар (Масква, Расія)
Радзікаў Іван Уладзіміравіч, доктар палітычных навук, прафесар, намеснік старшыні мiжнароднага рэдакцыйнага савета (Санкт-Пецярбург, Расія)
Раманаў Алег Аляксандравіч, доктар філасофскіх навук, прафесар (Наваполацк, Беларусь)
Смолік Аляксандр Іванавіч, доктар культуралогіі, прафесар (Мінск, Беларусь)
Стрэльчанка Васіль Іванавіч, доктар філасофскіх навук, прафесар (Санкт-Пецярбург, Расія)
Шырынянц Аляксандр Андрэевіч, доктар палітычных навук, прафесар, (Масква, Расія)


Рэдакцыйная калегія:
Ватыль Віктар Мікалаевіч, доктар палітычных навук, прафесар, адказны рэдактар (Гродна, Беларусь)
Піваварчык Сяргей Аркадзьевіч, доктар гістарычных навук, прафесар, намеснік адказнага рэдактара па навуковым напрамку «Гісторыя і археалогія» (Гродна, Беларусь)
Кірвель Чэслаў Станіслававіч, доктар філасофскіх навук, прафесар, намеснік адказнага рэдактара па навуковым напрамку «Філасофія» (Гродна, Беларусь)
Антановіч Ніна Арсеньеўна, доктар палітычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Бусько Іна Уладзіміраўна, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Вабішчэвіч Аляксандр Мікалаевіч, доктар гістарычных навук, прафесар (Брэст, Беларусь)
Вадап’янаў Павел Аляксандравіч, доктар філасофскіх навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Землякоў Леанід Яўгенавіч, доктар палітычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Карпінскі Віктар Войцiхавіч, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Кiкель Павел Васільевіч, доктар філасофскіх навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Кошалеў Уладзімір Сяргеевіч, доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Лапа Вольга Уладзіміраўна, кандыдат палітычных навук (Гродна, Беларусь)
Малевіч Юлiяна Ігараўна, доктар палітычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Мельнік Уладзімір Андрэевіч, доктар палітычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Нечухрын Аляксандр Мікалаевіч, доктар гістарычных навук, прафесар (Гродна, Беларусь)
Новік Яўген Канстанцінавіч, доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Рашэтнікаў Сяргей Васільевіч, доктар палітычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Семярнiк Сняжана Здзiславаўна, доктар філасофскіх навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Цыганкова Ларыса Іванаўна, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Чарапіца Валерый Мікалаевіч, кандыдат гістарычных навук, прафесар (Гродна, Беларусь)
Ярмусік Эдмунд Станіслававіч, доктар гістарычных навук, прафесар (Гродна, Беларусь)


Нашы партнёры:
Дзяржаўная акадэмія славянскай культуры (Расія); Інстытут археалогіі і этналогіі ПАН у Варшаве (Польшча); Інстытут усеагульнай гісторыі РАН (Расія); Інстытут славяназнаўства РАН (Расія); Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя М.В. Ламаносава (Расія); Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны ўніверсітэт (Расія); Уральскі федэральны ўніверсітэт імя першага Прэзідэнта Расіі Б. М. Ельцына (Расія).

Рубрыкі часопіса
Навуковы напрамак «гісторыя і археалогія»
1. Айчынная гісторыя.
2. Усеагульная гісторыя.
3. Археалогія, этналогія, спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны.
4. Гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання.
Навуковы напрамак «філасофія»
1. Анталогія.
2. Гнасеалогія.
3. Аксіялогія.
4. Філасофская антрапалогія.
5. Сацыяльная філасофія.
6. Філасофія культуры.
7. Глабалістыка.
8. Прагностыка.
Навуковы напрамак «паліталогія»
1. Палітычная філасофія.
2. Тэорыя і метадалогія палітыкі.
3. Гісторыя палітычнай думкі.
4. Параўнальная паліталогія.
5. Палітычнае кіраванне.
6. Палітычны ўдзел.
7. Грамадзянская палітыка.
8. Палітычная ідэалогія.
9. Палітычная псіхалогія.
10. Палітычная культура.
11. Парталогія.
12. Палітычная эліталогія.
13. Палітычная канфлікталогія.
14. Палітычная рэгіяналістыка.
15. Палітычная камунікацыя.
16. Палітычная глабалістыка.
17. Сусветная палітыка.
18. Палітычная адукацыя і асвета.

Рэвю нумара
Серыя 1, том 16, № 1 (351), 2024

(PDF-версія)Поўную версію можна паглядзець ТУТ