Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы

Периодичность выхода журналов

«Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія» – 1 раз в 4 месяца.
С 2023 года месяцы выхода серии 1: январь, май, сентябрь

«Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне» – 1 раз в 4 месяца.
С 2023 года месяцы выхода серии 2: февраль, июнь, октябрь

«Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія» – 1 раз в 4 месяца.
С 2023 года месяцы выхода серии 3: февраль, июнь, октябрь

«Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4. Правазнаўства» – 1 раз в 4 месяца.
С 2023 года месяцы выхода серии 4: апрель, август, декабрь

«Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 5. Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія» – 1 раз в 4 месяца.
С 2023 года месяцы выхода серии 5: апрель, август, декабрь

«Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 6. Тэхніка» – 1 раз в 6 месяцев.
Месяцы выхода серии 6: март, ноябрь


Работа над номером начинается с 10 числа предыдущего месяца.
Подача материалов в редакцию должна осуществляться не позднее чем за 2 с половиной месяца до выхода нужного номера.