Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы

Апошні нумар Серыі 3
Навуковы рэцэнзуемы часопіс

“Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія”
“Vesnik of Yanka Kupala State University of Grodno. Series 3. Philology. Pedagogy. Psychology”
“Vesnik Hrodzenskaha Dziarzhaunaha Universiteta Imia Ianki Kupaly. Seryia 3. Filalohiia. Pedahohika. Psikhalohiia”

ISSN 2076-4855
Выдаецца з ліпеня 2011 года, выходзіць адзін раз у чатыры месяцы.
Часопіс зарэгістраваны ў Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Рэг. № 1461 ад 01.07.2011.
Заснавальнік – установа адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы».
Падпісныя індэксы: 00557; 005572.

Галоўны рэдактар – Ірына Фёдараўна Кітурка, доктар гістарычных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)

Намеснік галоўнага рэдактара – Аляксандр Аляксандравіч Маскевіч, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, старшыня рэдакцыйнага савета (Гродна, Беларусь)

Адказны сакратар рэдакцыі – Наталля Сяргееўна Шаршаневіч, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт (Гродна, Беларусь). Тэл.: 8(0152) 68 11 96, +375 33 6893315, e-mail: vesnik@grsu.by

Міжнародны рэдакцыйны савет:
Бялова Вольга Уладзіславаўна, доктар філалагічных навук (Масква, Расія)
Жук Аляксандр Іванавіч, доктар педагагічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Жукаў Анатолій Уласавіч, доктар філалагічных навук, прафесар, заслужаны работнік вышэйшай школы Расійскай Федэрацыі (Санкт-Пецярбург, Расія)
Кароль Андрэй Дзмітрыевіч, доктар педагагічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Квяткоўска Анна, доктар хабілітаваны псіхалагічных навук, прафесар (Варшава, Польшча)
Лукашанец Аляксандр Аляксандравіч, доктар філалагічных навук, прафесар, акадэмік НАН Беларусі (Мінск, Беларусь)
Мазілаў Уладзімір Аляксандравіч, доктар псіхалагічных навук, прафесар (Яраслаўль, Расія)
Макіенка Валерый Міхайлавіч, доктар філалагічных навук, прафесар (Санкт-Пецярбург, Расія)
Прыгодзіч Мікалай Рыгоравіч, доктар філалагічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Рагойша Вячаслаў Пятровіч, доктар філалагічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Раманаў Канстанцін Міхайлавіч, доктар псіхалагічных навук, прафесар (Саранск, Расія)
Федаценка Іна Леанідаўна, доктар педагагічных навук, прафесар (Тула, Расія)
Фурманаў Ігар Аляксандравіч, доктар псіхалагічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)


Рэдакцыйная калегія:
Карпінскі Канстанцін Віктаравіч, доктар псіхалагічных навук, прафесар, адказны рэдактар (Гродна, Беларусь)
Варановіч Валерый Леанідавіч, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, намеснік адказнага рэдактара па навуковым напрамку «філалогія» (Гродна, Беларусь)
Таранцей Віктар Пятровіч, доктар педагагічных навук, прафесар, намеснік адказнага рэдактара па навуковым напрамку «педагогіка» (Гродна, Беларусь)
Аўтуховіч Таццяна Яўгеньеўна, доктар філалагічных навук, прафесар (Гродна, Беларусь)
Баркоў Уладзіслаў Аляксеевіч, доктар педагагічных навук, прафесар (Гродна, Беларусь)
Бельскі Аляксандр Іванавіч, доктар філалагічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Валынец Таццяна Мікалаеўна, доктар філалагічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Ганчар Святлана Віктараўна, кандыдат філалагічных навук (Гродна, Беларусь)
Гарадзілін Станіслаў Кузьміч, кандыдат педагагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Даніловіч Мікалай Аляксандравіч, доктар філалагічных навук, прафесар (Гродна, Беларусь)
Даўкша Лілія Мар’янаўна, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Кавалёў Барыс Пятровіч, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Кадол Фёдар Уладзіміравіч, доктар педагагічных навук, прафесар (Гомель, Беларусь)
Камарова Тамара Канстанцінаўна, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Канюшкевіч Марыя Іосіфаўна, доктар філалагічных навук, прафесар (Гродна, Беларусь)
Касцючэнка Алена Васільеўна, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Колышко Аляксандр Марʼянавiч, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Кліменка Ганна Пятроўна, доктар філалагічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Лысюк Лідзія Глебаўна, доктар псіхалагічных навук, прафесар (Брэст, Беларусь)
Мячкоўская Ніна Барысаўна, доктар філалагічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Нажмеддзiнаў Ахмад Рахматавiч, кандыдат філалагічных навук (Каканд, Узбекiстан)
Нікіцевіч Аляксей Васільевіч, доктар філалагічных навук, прафесар (Гродна, Беларусь)
Піваварчык Тамара Анатольеўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Рычкова Людміла Васільеўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Сяргейка Святлана Антонаўна, кандыдат педагагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Уласюк Надзея Іванаўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Храмаў Віталій Уладзіміравіч, доктар педагагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Яканюк Вадзім Лявонцьевіч, доктар педагагічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)


Нашы партнёры:
Балтыйскі федэральны ўніверсітэт імя Э. Канта (Расія); Какандскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя Мукімій (Узбекістан); Інстытут славяназнаўства РАН (Расія); Маскоўскі гарадскі псіхолага-педагагічны ўніверсітэт (Расія); Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны ўніверсітэт (Расія); Тульскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Л. М. Талстога (Расія); Яраслаўскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя К. Д. Ушынскага (Расія).

Рубрыкі часопіса
Навуковы накірунак «філалогія»
1. Літаратуразнаўства.
2. Беларуская літаратура.
3. Руская літаратура.
4. Літаратура народаў краін замежжа.
5. Тэорыя літаратуры. Тэксталогія.
6. Фалькларыстыка.
7. Журналістыка.
8. Мовазнаўства.
9. Беларуская мова.
10. Руская мова.
11. Славянскія мовы.
12. Германскія мовы.
13. Раманскія мовы.
14. Класічная філалогія, візантыйская і навагрэчаская філалогія.
15. Тэорыя мовы.
16. Параўнальна-гістарычнае, тыпалагічнае і супастаўляльнае мовазнаўства.
17. Прыкладная і матэматычная лінгвістыка.
18. Мовы народаў замежных краін Еўропы, Азіі, Афрыкі, абарыгенаў Амерыкі і Аўстраліі.
Навуковы накірунак «педагогіка»
1. Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі.
2. Тэорыя і методыка навучання і выхавання.
3. Карэкцыйная педагогіка (сурдапедагогіка і тыфлапедагогіка, алігафрэнапедагогіка і лагапедыя).
4. Тэорыя і методыка фізічнага выхавання, спартыўнай трэніроўкі, аздараўляльнай і адаптыўнай фізічнай культуры.
5. Тэорыя, методыка і арганізацыя сацыяльна-культурнай дзейнасці.
6. Сацыяльная работа (сацыяльна-педагагічная дзейнасць).
7. Тэорыя і методыка прафесійнай адукацыі.
Навуковы накірунак «псіхалогія»
1. Агульная псіхалогія, псіхалогія асобы, гісторыя псіхалогіі.
2. Псіхафізіялогія.
3. Педагагічная псіхалогія.
4. Сацыяльная псіхалогія.
5. Юрыдычная псіхалогія.
6. Палітычная псіхалогія.
7. Псіхалогія працы. Эрганоміка.
8. Дыферэнцыяльная псіхалогія.
9. Карэкцыйная псіхалогія.
10. Псіхалогія развіцця. Акмеалогія.

Рэвю нумара
Серыя 3, том 14, № 2 (359), 2024

(PDF-версія)Поўную версію можна паглядзець ТУТ