Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы

Апошні нумар Серыі 3
Навуковы рэцэнзуемы часопіс

“Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія”
“Vesnik of Yanka Kupala State University of Grodno. Series 3. Philology. Pedagogy. Psychology”
“Vesnik Hrodzenskaha Dziarzhaunaha Universiteta Imia Ianki Kupaly. Seryia 3. Filalohiia. Pedahohika. Psikhalohiia”

ISSN 2076-4855
Выдаецца з ліпеня 2011 года, выходзіць адзін раз у чатыры месяцы.
Часопіс зарэгістраваны ў Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Рэг. № 1461 ад 01.07.2011.
Заснавальнік – Установа адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы».
Падпісныя індэксы: 00557; 005572.

Галоўны рэдактар – Ірына Фёдараўна Кітурка, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)

Намеснік галоўнага рэдактара – Аляксандр Мікалаевіч Нечухрын, доктар гістарычных навук (Гродна, Беларусь)

Адказны сакратар рэдакцыі – Наталля Сяргееўна Шаршаневіч, кандыдат філасофскіх навук (Гродна, Беларусь). Тэл.: 8(0152) 77 21 47, +375 33 6893315, e-mail: vesnik@grsu.by

Міжнародны рэдакцыйны савет:
Бялова Вольга Уладзіславаўна, доктар філалагічных навук (Масква, Расія)
Жук Вольга Леанідаўна, доктар педагагічных навук, прафесар, намеснік старшыні рэдакцыйнага савета (Мінск, Беларусь)
Жукаў Анатолій Уласавіч, доктар філалагічных навук, прафесар, заслужаны работнік вышэйшай школы Расійскай Федэрацыі (Санкт-Пецярбург, Расія)
Кароль Андрэй Дзмітрыевіч, доктар педагагічных навук, дацэнт, старшыня рэдакцыйнага савета (Гродна, Беларусь)
Лаўскі Яраслаў, доктар філалагічных навук, прафесар (Беласток, Польшча)
Лукашанец Аляксандр Аляксандравіч, доктар філалагічных навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі (Мінск, Беларусь)
Мазілаў Уладзімір Аляксандравіч, доктар псіхалагічных навук, прафесар (Яраслаўль, Расія)
Макіенка Валерый Міхайлавіч, доктар філалагічных навук, прафесар, намеснік старшыні рэдакцыйнага савета (Санкт-Пецярбург, Расія)
Мусіенка Святлана Піліпаўна, доктар філалагічных навук, прафесар (Гродна, Беларусь)
Нікітаровіч Ежы, доктар гуманітарных навук, прафесар (Беласток, Польшча)
Прыгодзіч Мікалай Рыгоравіч, доктар філалагічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Рагойша Вячаслаў Пятровіч, доктар філалагічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Раманаў Канстанцін Міхайлавіч, доктар псіхалагічных навук, прафесар (Саранск, Расія)
Фядоценка Іна Леанідаўна, доктар педагагічных навук, прафесар (Тула, Расія)
Фурманаў Ігар Аляксандравіч, доктар псіхалагічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Штэйнер Іван Фёдаравіч, доктар філалагічных навук, прафесар (Гомель, Беларусь)
Янчук Уладзімір Аляксандравіч, доктар псіхалагічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)


Рэдакцыйная калегія:
Баркоў Уладзіслаў Аляксеевіч, доктар педагагічных навук, прафесар, адказны рэдактар (Гродна, Беларусь)
Варановіч Валерый Леанідавіч, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, намеснік адказнага рэдактара па навуковым напрамку «філалогія» (Гродна, Беларусь)
Таранцей Віктар Пятровіч, доктар педагагічных навук, прафесар, намеснік адказнага рэдактара па навуковым напрамку «педагогіка» (Гродна, Беларусь)
Галуза Павел Раманавіч, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт, намеснік адказнага рэдактара па навуковым напрамку «псіхалогія» (Гродна, Беларусь)
Аўтуховіч Таццяна Яўгеньеўна, доктар філалагічных навук, прафесар (Гродна, Беларусь)
Бельскі Аляксандр Іванавіч, доктар філалагічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Бурлыка Іван Рыгоравіч, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь)
Уласюк Надзея Іванаўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Валынец Таццяна Мікалаеўна, доктар філалагічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Ганчар Святлана Віктараўна, кандыдат філалагічных навук (Гродна, Беларусь)
Гарадзілін Станіслаў Кузьміч, кандыдат педагагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Гугнін Аляксандр Аляксандравіч, доктар філалагічных навук, прафесар (Полацк, Беларусь)
Даніловіч Мікалай Аляксандравіч, доктар філалагічных навук, прафесар (Гродна, Беларусь)
Даўкша Лілія Мар’янаўна, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Жук Ігар Васільевіч, доктар філалагічных навук, прафесар (Гродна, Беларусь)
Істомін Віктар Серафімавіч, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Кадол Фёдар Уладзіміравіч, доктар педагагічных навук, прафесар (Гомель, Беларусь)
Карнеўская Алена Барысаўна, кандыдат філалагічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Карпінскі Канстанцін Віктаравіч, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Квяткоўска Анна, доктар хабілітаваны псіхалагічных навук, прафесар (Варшава, Польшча)
Кліменка Ганна Пятроўна, доктар філалагічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Кавалёў Барыс Пятровіч, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Камарова Тамара Канстанцінаўна, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Канюшкевіч Марыя Іосіфаўна, доктар філалалагічных навук, прафесар (Гродна, Беларусь)
Касцючэнка Алена Васільеўна, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Левіна Раіса Леанідаўна, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Лысюк Лідзія Глебаўна, доктар псіхалагічных навук, прафесар (Брэст, Беларусь)
Мячкоўская Ніна Барысаўна, доктар філалагічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Навойчык Андрэй Іосіфавіч, кандыдат педагагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Нікіцевіч Аляксей Васільевіч, доктар філалагічных наук, прафесар (Гродна, Беларусь)
Раманаў Данііл Канстанцінавіч, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт (Саранск, Расія)
Рычкова Людміла Васільеўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Сяргейка Святлана Антонаўна, кандыдат педагагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Стулаў Юрый Віктаравіч, кандыдат філалагічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Цыркун Іван Іванавіч, доктар педагагічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)
Чэпікаў Віктар Цімафеевіч, доктар педагагічных навук, прафесар (Гродна, Беларусь)
Яканюк Вадзім Лявонцьевіч, доктар педагагічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь)


Нашы партнёры:
Балтыйскі федэральны ўніверсітэт імя Э. Канта (Расія); Вышэйшая дзяржаўная школа прафесійнай адукацыі імя А. Сілесіуса ў Валбжыху (Польшча); Інстытут літоўскай мовы (Літва); Інстытут славяназнаўства РАН (Расія); Кіеўскі нацыянальны лінгвістычны ўніверсітэт (Украіна); Маскоўскі гарадскі псіхолага-педагагічны ўніверсітэт (Расія); Нацыянальны педагагічны ўніверсітэт імя М.П. Драгаманава (Украіна); Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны ўніверсітэт (Расія); Тульскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Л.М. Талстога (Расія); Прыродазнаўча-гуманітарны ўніверсітэт у Седльцах (Польшча); Універсітэт імя А. Міцкевіча ў Познані (Польшча); Універсітэт у Беластоку (Польшча); Яраслаўскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя К.Д. Ушынскага (Расія).

Рубрыкі часопіса
Навуковы накірунак «філалогія»
1. Літаратуразнаўства.
2. Беларуская літаратура.
3. Руская літаратура.
4. Літаратура народаў краін замежжа.
5. Тэорыя літаратуры. Тэксталогія.
6. Фалькларыстыка.
7. Журналістыка.
8. Мовазнаўства.
9. Беларуская мова.
10. Руская мова.
11. Славянскія мовы.
12. Германскія мовы.
13. Раманскія мовы.
14. Класічная філалогія, візантыйская і навагрэчаская філалогія.
15. Тэорыя мовы.
16. Параўнальна-гістарычнае, тыпалагічнае і супастаўляльнае мовазнаўства.
17. Прыкладная і матэматычная лінгвістыка.
18. Мовы народаў замежных краін Еўропы, Азіі, Афрыкі, абарыгенаў Амерыкі і Аўстраліі.
Навуковы накірунак «педагогіка»
1. Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі.
2. Тэорыя і методыка навучання і выхавання.
3. Карэкцыйная педагогіка (сурдапедагогіка і тыфлапедагогіка, алігафрэнапедагогіка і лагапедыя).
4. Тэорыя і методыка фізічнага выхавання, спартыўнай трэніроўкі, аздараўляльнай і адаптыўнай фізічнай культуры.
5. Тэорыя, методыка і арганізацыя сацыяльна-культурнай дзейнасці.
6. Сацыяльная работа (сацыяльна-педагагічная дзейнасць).
7. Тэорыя і методыка прафесійнай адукацыі.
Навуковы накірунак «псіхалогія»
1. Агульная псіхалогія, псіхалогія асобы, гісторыя псіхалогіі.
2. Псіхафізіялогія.
3. Педагагічная псіхалогія.
4. Сацыяльная псіхалогія.
5. Юрыдычная псіхалогія.
6. Палітычная псіхалогія.
7. Псіхалогія працы. Эрганоміка.
8. Дыферэнцыяльная псіхалогія.
9. Карэкцыйная псіхалогія.
10. Псіхалогія развіцця. Акмеалогія.

Рэвю нумара
Серыя 3, том 7, № 3 (247), 2017

(PDF-версія)Поўную версію можна паглядзець ТУТ